laban's Photo Album

About laban

 • laban (Chinese Crested Dog) 4 years, 8 mo. old in Oslo

Photos

laban's Owner

More Details

About laban

Stort begär att personen som går ut med han på tur alltid letar efter andra hundar och tar avstånd till dom🐕🙏🏼 (skvallertränar) motbetingning i passering ett måste ! De är väldigt utmanande för Laban att passera en hund rett på l. Stör han aldrig när han har gått å lagt sig , gå aldrig nära med ditt ansikte mot hans innan han fått tillit till dig han är ganska rädd och osäker, och är fortfarande i spökåldern. Överkänslig till plötsliga ljud och rörelser. 🐤 Får ej hälsa på andra hundar !

 • Sex: Male
 • Age: 4 years, 8 mo. old
 • Weight: 7 kg
 • Breed: Chinese Crested Dog
 • Tracking Chip: Yes
 • Neutered: Yes
 • House Trained: Yes
 • Gets along with children: No
 • Gets along with other dogs: No
 • Gets along with cats: No